BİZİ FACEBOOKDA İZLƏYİN

AUDİT XİDMƏTLƏRİ

Hörmətli iş adamları!
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeydiyyatdan keçmiş və Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən verilmiş lisenziyaya malik olan ”Kermur Audit” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti istənilən təşkilati-hüquqi formaya malik yerli və xarici hüquqi şəxslərə audit xidmətləri göstərir. Biz Sizə göstərilən əsas audit xidmətlərin siyahısını təqdim edirik:Əmlakın qiymətləndirilməsi


• Daşınar və daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinə dair rəylərin hazırlanması;

• Daşınar və daşınmaz əmlakların aşınma dərəcələrinin müəyyən edilməsi;

• Qiymətli kağızların qiymətləndirilməsi;

• Torpaq və təbii sərvətlərin qiymətləndirilməsi;

• Yarımçıq tikilinin qiymətləndirilməsi;

• İstehsal maşınlarının və hər növ avadanlıqların qiymətləndirilməsi;

• Avtomobil, dəmiryol, dəniz, çay və hava nəqliyyatların qiymətləndirilməsi;

• İntellektual mülkiyyətin və qeyri-maddi aktivlərin (əmtəə nişanı, lisenziya və patent) qiymətləndirilməsi;

• Debitor borcların qiymətləndirilməsi;

• Mal-materialların qiymətləndirilməsi.


Vergi üzrə məsləhətlər.

• Vergi qanunvericiliyinin tətbiqinə və müxtəlif növ vergilərin hesablanmasına dair məsləhətlərin verilməsi;

• Müəssisənin vergitutma sisteminin təkmilləşdirməsinə dair təkliflərin verilməsi;

• Vergi bəyannamələrinin və maliyyə hesabatlarının tərtib olunmasında praktiki yardımın göstərilməsi;

• Vergi və başqa növ maliyyə hesabatların yoxlanılması;

• Vergilərin düzgün hüsablanmasına dair auditor rəyinin tərtib edilməsi.


O cümlədən:

• Çatışmazlıqların və əskik gəlmələrin əmələ gəlmə dövrünün, səbəblərinin araşdırılması və bu faktlara görə məsuliyyət daşıyan vəzifəli şəxslərin müəyyən edilməsi;

• Mühasibat uçotunun aparılmasında yol verilən pozuntuların aradan qaldırılmasına dair təkliflərin verilməsi;

• Müəssisələrdə mühasibat uçotunun qurulması və təşkili;

• Maddi-məsul şəxslərin öhdəsində olan nağd pul vəsaitlərin, dəyərlilərin yoxlanılması;

• Müəssisələrin maliyyə-təsərrufat fəaliyyətinə dair audit yoxlamalarının aparılması;

• Pulların, malların və materialların inventarlaşdırılması.